Berlin głosuje 26. wrześniazagłosuj również!

26. września masz możliwość współdecydowania, kto w przez kolejne pięć lat będzię zajmować się polityką w Twojej dzielnicy.
Wybierz tego dnia przedstawicieli i przedstawicielki Twojego sejmiku samorządowego (Bezirksverordnetenversammlung, w skrócie BVV) reprezentujących interesy Twojej dzielnicy.
Zagłosuj w lokalu wyborczym lub drogą pocztową.
W jaki sposób to zrobić, o co dokładnie chodzi i dlaczego opłaca się pójść na wybory, dowiesz się tutaj.

Co podlega głosowaniu?

Co podlega głosowaniu?

W każdej z 12-u Berlińskich dzielnic istnieje sejmik samorządowy, w skrócie BVV. „BVV” jest radą dzielnicową współodpowiedzialną za samorząd dzielnicy....

Read More
Kto jest uprawniony do głosowania?

Kto jest uprawniony do głosowania?

Masz prawo głosować w wyborach do sejmiku samorządowego w Twojej dzielnicy, w przypadku, gdy:   masz obywatelstwo niemieckie bądź obywatelstwo jednego z pozostałych...

Read More
Kiedy, gdzie i w jaki sposób wybierane są sejmiki samorządowe?

Kiedy, gdzie i w jaki sposób wybierane są sejmiki samorządowe?

Wybory odbędą się dnia 26.09.2021 w godzinach od 8:00 do 18:00 w każdej z dzielnic Berlina. Zawiadomienie o wyborach (Wahlbenachrichtigung) otrzymasz listownie na adres...

Read More
Co zrobić, jeśli nie przebywam w Berlinie w dniu wyborów?

Co zrobić, jeśli nie przebywam w Berlinie w dniu wyborów?

Nie masz czasu lub możliwości, aby udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego? Żaden problem! Masz do wyboru dwie możliwości: Pierwsza...

Read More
Kto jest wybierany w wyborach do sejmików samorządowych (BVV)?

Kto jest wybierany w wyborach do sejmików samorządowych (BVV)?

Wybranych zostanie 55-u radnych dzielnicowych dzielnic. Należą do nich członkinie i członkowie partii i stowarzyszeń politycznych. W wyborach do sejmików samorządowych nie mogą kandydować osoby prywatne. Partie i stowarzyszenia muszą...

Read More
Jak pracują radni i radne?

Jak pracują radni i radne?

W każdym parlamencie wybrane do jego składu członkinie i członkowie dzielą się pracą, jako że nie każdy i nie każda może...

Read More
Co robi sejmik samorządowy?

Co robi sejmik samorządowy?

Sejmik samorządowy (BVV) podejmuje decyzje dotyczące danej dzielnicy. Sejmik obraduje i omawia wszystkie sprawy, które dotyczą dzielnicy. Jeśli BVV chce...

Read More
O czym decyduje sejmik samorządowy?

O czym decyduje sejmik samorządowy?

Rada dzielnicowa jest odpowiedzialna za wszystkie zadania komunalne, których znaczenie nie dotyczy całego miasta. Należą do nich: plany zabudowy i...

Read More
Dlaczego Twoje zdanie ma znaczenie dla Berlina?

Dlaczego Twoje zdanie ma znaczenie dla Berlina?

Podczas wyborów polityczki i politycy zmuszeni są do przejęcia odpowiedzialności za swoje działania: w przypadku, gdy wyborcy i wyborczynie nie są (bądź przestają...

Read More
A pomiędzy wyborami?

A pomiędzy wyborami?

Pojedyńcze wybory nie czynią demokracji. Demokracja naprawdę ożywa tylko wtedy, gdy obywatele uczestniczą w niej również pomiędzy datami kolejnych wyborów. Możliwości...

Read More