Berlin głosuje 12 lutego 2023 r. – zagłosuj również Ty! 

Już 12 lutego 2023 r. masz możliwość współdecydowania o tym, kto przez kolejne lata będzie zajmować się polityką w Twojej dzielnicy. Wybierz tego dnia przedstawicielki i przedstawicieli doTwojego Sejmiku samorządowego(niem. Bezirksverordnetenversammlung, w skrócie BVV)reprezentujące/reprezentującychinteresy Twojej dzielnicy. Głosować możesz w lokalu wyborczym lub listownie. W jaki sposób odbywa się głosowanie, o co dokładnie w tych wyborach chodzi i dlaczego warto pójśćna wybory, dowiesz się tutaj. 

Co podlega głosowaniu?

Co podlega głosowaniu?

W każdej z 12-u Berlińskich dzielnic istnieje sejmik samorządowy, w skrócie BVV. „BVV” jest radą dzielnicową współodpowiedzialną za samorząd dzielnicy....

Read More
Kto jest uprawniony do głosowania w wyborach do Sejmików samorządowych (BVV)? 

Kto jest uprawniony do głosowania w wyborach do Sejmików samorządowych (BVV)? 

Masz prawo głosować w wyborach do Sejmiku samorządowego w Twojej dzielnicy, w przypadku, gdy:    masz obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,  ...

Read More
Kiedy, gdzie i w jaki sposób wybierane są Sejmiki samorządowe (BVV)? 

Kiedy, gdzie i w jaki sposób wybierane są Sejmiki samorządowe (BVV)? 

Wybory odbędą się 12 lutego 2023 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 we wszystkich dzielnicach Berlina.  Zawiadomienie o wyborach (niem. Wahlbenachrichtigung) otrzymasz pocztą...

Read More
Co zrobić, jeśli nie przebywam w Berlinie w dniu wyborów?

Co zrobić, jeśli nie przebywam w Berlinie w dniu wyborów?

Nie masz czasu lub możliwości, aby udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego? Żaden problem! Masz do wyboru dwie możliwości:  Pierwsza...

Read More
Kto jest wybierany w wyborach do sejmików samorządowych (BVV)?

Kto jest wybierany w wyborach do sejmików samorządowych (BVV)?

Wybranych zostanie 55-u radnych dzielnicowych dzielnic. Należą do nich członkinie i członkowie partii i stowarzyszeń politycznych. W wyborach do sejmików samorządowych nie mogą kandydować osoby prywatne. Partie i stowarzyszenia muszą...

Read More
Jak pracują radni i radne?

Jak pracują radni i radne?

W każdym parlamencie wybrane do jego składu członkinie i członkowie dzielą się pracą, jako że nie każdy i nie każda może...

Read More
Co robi sejmik samorządowy?

Co robi sejmik samorządowy?

Sejmik samorządowy (BVV) podejmuje decyzje dotyczące danej dzielnicy. Sejmik obraduje i omawia wszystkie sprawy, które dotyczą dzielnicy. Jeśli BVV chce...

Read More
O czym decyduje sejmik samorządowy?

O czym decyduje sejmik samorządowy?

Rada dzielnicowa jest odpowiedzialna za wszystkie zadania komunalne, których znaczenie nie dotyczy całego miasta. Należą do nich: plany zabudowy i...

Read More
Dlaczego Twoje zdanie ma znaczenie dla Berlina?

Dlaczego Twoje zdanie ma znaczenie dla Berlina?

Podczas wyborów polityczki i politycy zmuszeni są do przejęcia odpowiedzialności za swoje działania: w przypadku, gdy wyborcy i wyborczynie nie są (bądź przestają...

Read More
A pomiędzy wyborami?

A pomiędzy wyborami?

Pojedyńcze wybory nie czynią demokracji. Demokracja naprawdę ożywa tylko wtedy, gdy obywatele uczestniczą w niej również pomiędzy datami kolejnych wyborów. Możliwości...

Read More