Masz prawo głosować w wyborach do Sejmiku samorządowego w Twojej dzielnicy, w przypadku, gdy:   

  • masz obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,  
  • w dniu wyborów (tj. 12 lutego 2023 r.) masz ukończony 16 rok życia, 
  • od przynajmniej trzech miesięcy, tzn. najpóźniej od dnia 12 listopada 2022 r. posiadasz meldunek w Berlinie. 

Wszyscy, którzy są upoważnieni do głosowania i ukończyli 18 rok życia, mogą również kandydować do Sejmiku samorządowego w swojej dzielnicy.

bulbOd roku 1992 obywatele i obywatelki Unii Europejskiej mają prawo udziału w lokalnych
(samorządowych) i europejskich wyborach w miejscu swojego zamieszkania na takich
samych warunkach jak obywatele tego państwa.

Jeden dzień, dwa głosowania 

W dniu 12 lutego 2023 r. zostaną powtórzone wybory do Izby Reprezentantów (niem. Abgeordnetenhaus) Berlina oraz dwunastu Sejmików samorządowych (BVV). 

Jako obywatelka/obywatel Unii Europejskiej masz prawo do głosowania w wyborach do Sejmiku samorządowego w Twojej dzielnicy. Na tym portalu znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz, do wzięcia udziału w wyborach.  

W wyborach do Izby Reprezentantów głosować mogą wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo niemieckie. Czy myślałaś/myślałeś już kiedyś o naturalizacji? Posiadając obywatelstwo niemieckie, ma się prawo do głosowania we wszystkich wyborach w Niemczech. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

This entry was posted in . Bookmark the permalink.