Masz prawo głosować na skład sejmiku samorządowego (Bezirksverordnetenversammlung) w Twojej dzielnicy, w przypadku gdy:

  • masz obywatelstwo niemieckie bądź obywatelstwo jednego z pozostałych krajów Unii Europejskiej,
  • w dniu wyborów ukończyłeś / ukończyłaś 16 rok życia,
  • od przynajmniej trzech miesięcy, tzn. najpóźniej od dnia 18 czerwca 2016 r. Twoim głównym miejscem zameldowania jest Berlin.

Wszyscy, którzy są upoważnieni do wyborów i ukończyli 18 rok życia, mogą również kandydować do składu sejmiku samorządowego w swojej dzielnicy.
Tego samego dnia odbędą się również wybory do Izby Deputowanych, tj. do parlamentu Berlina (Abgebordnetenhaus). Do udziału w tych wyborach upoważnione są jedynie osoby z niemieckim obywatelstwem.


bulb

 

Od roku 1992 obywatele i obywatelki Unii Europejskiej mogą uczestniczyć w lokalnych i europejskich wyborach w miejscu swojego zamieszkania na takich samych prawach jak obywatele danego państwa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.