Masz prawo głosować w wyborach do sejmiku samorządowego w Twojej dzielnicy, w przypadku, gdy:  

  • masz obywatelstwo niemieckie bądź obywatelstwo jednego z pozostałych krajów Unii Europejskiej, 
  • w dniu wyborów (26.09.2021) ukończyłeś / ukończyłaś 16 rok życia,
  • od przynajmniej trzech miesięcy, tzn. od najpóźniej dnia 26 czerwca 2021 r. posiadasz meldunek w Berlinie.

Wszyscy, którzy są upoważnieni do wyborów i ukończyli 18 rok życia, mogą również kandydować do składu sejmiku samorządowego w swojej dzielnicy.

bulbOd roku 1992 obywatele i obywatelki Unii Europejskiej mają prawo udziału w lokalnych
(samorządowych) i europejskich wyborach w miejscu swojego zamieszkania na takich
samych warunkach jak obywatele tego państwa.

Wielka niedziela wyborcza 26. września w Berlinie 

26. września w Berlinie ma miejsce wielka niedziela wyborcza.  

W tym dniu odbędą się wybory do Bundestagu, Izby Reprezentantów (Abgeordnetenhaus) w Berlinie oraz dwunastu Rad Dzielnicowych (Bezirksverordnetenversammlungen, w skrócie BVV). Ponadto odbędzie się referendum “Wywłaszczyć Deutsche Wohnen & Co.” 

Jako obywatel Unii Europejskiej masz prawo do głosowania w wyborach do rad dzielnicowych (BVV) w swoim okręgu. Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby móc wziąć udział w wyborach.    

W pozostałych wyborach (Bundestag, Izba Reprezentantów i referendum) głosować mogą tylko obywatele Niemiec. Czy myślałaś/eś kiedyś o naturalizacji? Posiadając obywatelstwo niemieckie, masz prawo do głosowania we wszystkich wyborach w Niemczech. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.  

This entry was posted in . Bookmark the permalink.