Dzielnica (Bezirk): część miasta z własną administracją. 

Izba Reprezentantów (Abgeordnetenhaus): Parlament miasta Berlin. Berlin jest jednocześnie
miastem i krajem związkowym.  

Karta wyborcza (Stimmzettel): dokument zawierający listę wszystkich kandydatów startujących w wyborach.
Wyborcy oddają swój głos stawiając krzyżyk na tej karcie.  

Radni dzielnicowi (Bezirksverordnete): członkowie sejmiku samorządowego i tym samym
reprezentanci danej dzielnicy.

Sejmik samorządowy (Bezirksverordnetenversammlung – BVV): rada dzielnicowa. 

Urząd dzielnicowy (Bezirksamt):  administracja polityczna dzielnicy z burmistrzem na czele 

Zaświadczenie uprawniające do głosowania (Wahlschein):  dokument potrzebny do głosowania korespondencyjnego. Poświadcza on prawo do głosowania w wyborach.  

Zawiadomienie o wyborach (Wahlbenachrichtigung): list z najważniejszymi informacjami o wyborach
(data, lokal wyborczy), który otrzymuje się pocztą.