W każdej z 12-u Berlińskich dzielnic istnieje sejmik samorządowy, w skrócie BVV. „BVV” jest radą dzielnicową współodpowiedzialną za samorząd dzielnicy.

Wiele tematów, nad którymi obradują sejmiki samorządowe, ma bezpośredni wpływ na dzień powszedni i jakość życia mieszkańców i mieszkanek Berlina w ich dzielnicach.

Większość posiedzeń sejmików samorządowych jest jawna. Niektóre z dzielnic umożliwiają nawet tzw. Livestream, czyli transmisję swoich posiedzeń w Internecie. Możliwe jest również bezpośrednie uczestnictwo w otwartych posiedzeniach.

Więcej informacji uzyskasz w Twoim sejmiku samorządowym. Lista ich adresów znajduje się pod poniższym adresem.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.