W każdej z 12-u berlińskich dzielnic (Bezirke) istnieje sejmik samorządowy, w skrócie BVV (Bezirksverordnetenversammlung). „BVV” jest współodpowiedzialny za samorząd dzielnic.

Wiele tematów, nad którymi obradują sejmiki samorządowe, ma bezpośredni wpływ na dzień powszedni i jakość życia mieszkańców i mieszkanek Berlina w ich dzielnicach.

Większość posiedzeń sejmików samorządowych jest jawna. Niektóre z dzielnic umożliwiają nawet tzw. Livestream, czyli transmisję swoich posiedzień w internecie.  Możliwe jest również bezpośrednie uczestniczenie w otwartych posiedzeniach.

Więcej informacji uzyskasz w Twoim sejmiku samorządowym. Lista ich adresów znajduje się tutaj.