Kim jesteśmy?

Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung e.V. jest stowarzyszeniem użyteczności publicznej, który ma swoją siedzibę w Berlinie Mitte (Śródmieście) i zajmuje się przeprowadzaniem projektów edukacyjnych i naukowych dla różnych grup będących „w niekorzystnej sytuacji społecznej”. Jesteśmy aktywni w dziedzinie badań naukowych, doradztwa, dalszego kształcenia oraz w pracy konceptualnej, wspieraniu naukowym projektów oraz sieci kontaktów.
Do naszych celów należy po pierwsze poprawa sytuacji tych grup społecznych, które są szczególnie narażone na dyskriminację, bądź znajdują się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Po drugie, poprzez nasze aktywności chcemy zmieniać procesy i struktury, tak aby współistnienie w Niemczech i Europie charakteryzowały tolerancja i wzajemny szacunek.

Co robimy?

Jednym z głównych aspektów naszych działań jest badanie aktualnych procesów migracyjnych. W ramach projektu: „Fachkräftesicherung durch Integration zuwandernder Fachkräfte aus dem EU-Binnenmarkt“ (Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników poprzez integrację wykwalifikowanych imigrantów z krajów Unii Europejskiej), w skrócie „Nowa Migracja Zarobkowa do Berlina” analizujemy sytuację ludzi, którzy w ostatnich latach przybyli do Berlina z jednego z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Finansowani z Berlińskiego Senatu (Administracja Senatu ds. Pracy, Integracji i Kobiet) rozwijamy i testujemy rozwiązania dla poprawy sytuacji zawodowej i integracji Nowych Berlińczyków i Berlinek.

Do naszych obecnych zadań należy między innymi przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zbliżających się wyborów do sejmików samorządowych (Bezirksverordnetenversammlungen) w Berlinie. We współpracy z “Berliner Landeszentrale für politische Bildung” (Berlińska Centrala ds. Edukacji Politycznej) chcielibyśmy zwrócić Ci, Drogi europejski Berlińczyku / Droga europejska Berlinko uwagę na to, że możesz współdecydować o sprawach związanych z Twoją dzielnicą. Mamy nadzieję, że znajdziesz na tej stronie wiele ciekawych dla siebie informacji.

Twój Zespół Minor