• Wybory odbędą się dnia 18.09.2016 w godzinach od 8:00 do 18:00 w Berlinie.
  • Powiadomienie o wyborach (Wahlbenachrichtigung) otrzymasz listownie w dniach pomiędzy 8. a 27. sierpnia. W przypadku gdybyś nie otrzymał / nie otrzymała do tego dnia powiadomienia, należy zwrócić się przed dniem 2. września do dzielnicowego urzędu wyborczego (Bezirkswahlamt) w ratuszu.
  • W powiadomieniu o wyborach zawarty będzie numer i adres Twojego lokalu wyborczego (Wahllokal).
  • Aby oddać głos na skład sejmiku samorządowego (Bezirksverordnetenversammlung) możesz udać się do każdego innego lokalu wyborczego w Twojej dzielnicy. W tym celu należy jednak złożyć wniosek o zaświadczenie uprawniające do głosowania (czytaj pod „głosowanie listowne”).
  • Udając się do lokalu wyborczego, należy koniecznie zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.
  • W lokalu wyborczym otrzymasz pomarańczową kartę do głosowania (Stimmzettel). Na tej karcie należy postawić jedynie jeden krzyżyk.