• Wybory odbędą się 12 lutego 2023 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 we wszystkich dzielnicach Berlina. 
  • Zawiadomienie o wyborach (niem. Wahlbenachrichtigung) otrzymasz pocztą na Twój berliński adres zameldowania najpóźniej w dniu 22 stycznia 2023 r.  
  • W zawiadomieniu o wyborach zawarty będzie numer i adres Twojego lokalu wyborczego (niem. Wahllokal). 
  • Możesz oddać swój głos w wyborach do Sejmiku samorządowego w każdym innym lokalu wyborczym w Twojej dzielnicy. W tym celu należy jednak złożyć wniosek o wystawienie zaświadczenia uprawniającego do głosowania (niem. Wahlschein). (Więcej informacji: Co zrobić, jeśli nie przebywam w Berlinie w dniu wyborów? ). 
  • Udając się do lokalu wyborczego, należy koniecznie zabrać ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
  • W lokalu wyborczym otrzymasz pomarańczową kartę do głosowania (niem. Stimmzettel). Na karcie do głosowania należy postawić jedynie jeden krzyżyk. 

Powtórne wybory 2023 

Wybory w dniu 12 lutego 2023 r. to powtórne wybory.  

Wybory do Sejmików samorządowych (oraz Izby Reprezentantów) odbyły się pierwotnie 26 września 2021 r.). Wybory te zostały jednak uznane za nieważne z powodu błędów popełnionych przy ich przeprowadzaniu, w związku z czym muszą zostać powtórzone. 

Okres kadencji nie zaczyna się jednak od nowa. Oznacza to, że kolejne cykliczne wybory odbędą się pięć lat po pierwotnym terminie głosowania – czyli jesienią 2026 roku. 

Partie i stowarzyszenia wyborcze (więcej informacji: Kto jest wybierany w wyborach do sejmików samorządowych (BVV)?) wystawią takie same listy kandydatek/kandydatów na radne/radnych jak w dniu 26 września 2021 r. Jedynie kandydatki/kandydaci, które/którzy w międzyczasie przeprowadzili się lub zmarli, zostają zastąpione/zastąpieni przez następczynie/następców z listy. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.