Wybranych zostanie 55-u radnych dzielnicowych dzielnic. Należą do nich członkinie i członkowie partii i stowarzyszeń politycznych. W wyborach do sejmików samorządowych nie mogą kandydować osoby prywatne. Partie i stowarzyszenia muszą uprzednio sporządzić listy kandydatów. Dlatego można oddać swój głos tylko na jedną wybraną przez siebie partię lub stowarzyszenie.

Miejsca w sejmiku samorządowym udzielane są w zależności od tego, ile głosów zdobędzie dana partia bądź stowarzyszenie. To, którzy kandydaci bądź kandydatki zasiądą w sejmiku wyborczym, zależne jest od kolejności na liście kandydatów.

Partie i stowarzyszenia muszą otrzymać min. 3% oddanych głosów w danej dzielnicy, aby zasiąść w sejmiku samorządowym.


bulb

Stowarzyszenia reprezentują podczas wyborów określone interesy dotyczące najczęściej lokalnej polityki, bez konieczności zrzeszenia w ramach partii politycznej. Stowarzyszenia te powstają często z inicjatyw obywatelskich.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.