Wybranych będzie 55-u przedstawicieli i przedstawicielek dzielnic (Bezirksverordnete). Należą do nich członkowie i członkinie partii i wspólnoty wyborcze (Wählergemeinschaften). W wyborach do sejmików samorządowych nie mogą kandydować osoby prywatne.

Miejsca w sejmiku samorządowym (Bezirksverordnetenversammlung, w skrócie BVV) udzielane są w zależności od tego, ile głosów zdobędzie dana partia bądź wspólnota wyborcza. Którzy kandydaci bądź kandydatki zasiądą w sejmiku wyborczym zależne jest od kolejności na liście kandydatów.

Partie i wspólnoty wyborcze muszą otrzymać min. 3% oddanych głosów w danej dzielnicy (Bezirk), aby zasiąść w sejmiku samorządowym.


bulb

 
Wspólnota wyborcza reprezentuje podczas wyborów określone interesy dotyczące najczęściej lokalnej polityki, bez konieczności zrzeszenia w ramach partii politycznej. Z inicjatyw obywatelskich powstają często wspólnoty wyborcze.