Nie masz czasu lub możliwości, aby udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego? Żaden problem! Masz do wyboru dwie możliwości: 

  • Pierwsza możliwość: Złóż z odpowiednim wyprzedzeniem podanie o korespondencyjne oddanie głosu (niem. Briefwahl). Po prostu zeskanuj kod QR znajdujący się na odwrocie Twojego zawiadomienia o wyborach (niem. Wahlbenachrichtigung)! Wniosek o głosowanie korespondencyjne można złożyć online najpóźniej do 7 lutego 2023 r. Od 8 lutego należy się zgłosić w biurze wyborczym w swoim okręgu (niem. Wahlamt).  
  • Druga możliwość: Możesz zagłosować osobiście w lokalu głosowania korespondencyjnego (niem. Briefwahlstelle). Adres lokalu znajdziesz na odwrotnej stronie Twojego zawiadomienia o wyborach (niem. Wahlbenachrichtigung). Zabierz ze sobą do lokalu zawiadomienie o wyborach oraz dowód osobisty lub paszport. 

bulb

W ten sposób możesz oddać swój głos również w innym lokalu wyborczym w Twojej dzielnicy. Zabierz ze sobą w dniu wyborów do dowolnego lokalu wyborczego w Twojej dzielnicy zaświadczenie uprawniające do głosowania (Wahlschein)  wraz z pozostałymi dokumentami do głosowania korespondencyjnego.


Jak głosować korespondencyjnie?

  • Dokumenty otrzymasz pocztą.
  • Nazwę ulicy, numer domu, kod pocztowy oraz nazwę miejscowości należy wypełnić jedynie wtedy, gdy adres podany na zaświadczeniu uprawniającym do głosowania (Wahlschein) jest inny niż Twój adres.
  • Jeżeli samodzielnie postawiłaś / postawiłeś krzyżyk na karcie do głosowania (Stimmzettel), podpisz się w dolnej połowie zaświadczenia uprawniającego do głosowania (Wahlschein), pod oświadczeniem zastępującym przysięgę w przypadku głosowania korespondencyjnego (Versicherung an Eides statt zur Briefwahl).
  • W przypadku, gdy w postawieniu krzyżyka pomagała Ci inna osoba, musi ona złożyć na zaświadczeniu uprawniającym do głosowania (Wahlschein) swój podpis oraz podać swoje pełne imię i nazwisko i adres.
  • Włóż wypełnioną kartę do głosowania (Stimmzettel) do niebieskiej koperty i zaklej ją. Następnie włóż zaklejoną niebieską kopertę wraz z podpisanym zaświadczeniem uprawniającym do głosowania (Wahlschein) do czerwonej koperty i zaklej.
  • Zaklejoną czerwoną kopertę wyślij pocztą. Nie potrzebujesz do tego znaczka pocztowego.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.