• Nie masz czasu lub możliwości aby udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego? Żaden problem: Złóż odpowiednio wcześniej podanie o korespondencyjne oddanie głosu. W tym celu należy złożyć podanie o zaświadczenie uprawniające do głosowania, czyli „Wahlschein” (w słowniczku znajdziesz definicję tego pojęcia). Możesz zrobić to również online.
  • W celu złożenia podania o zaświadczenie uprawniające do głosowania, należy wypełnić wniosek na odwrotnej stronie Twojego powiadomienia o wyborach (Wahlbenachrichtigung), podpisać go oraz przesłać pocztą z nalepionym znaczkiem do Urzędu Okręgowego (Bezirksamt). Jego adres znajdziesz na odwrotnej stronie Twojego powiadomienia o wyborach.

bulb

 

To dotyczy również przypadku jeśli chcesz oddać głos w innym lokalu wyborczym. Proszę zabrać ze sobą do dowolnego lokalu wyborczego w dniu wyborów kartę do głosowania oraz dokumenty głosowania listownego (Briefwahlunterlagen).

 


  • Dokumenty otrzymasz w tym przypadku pocztą.
  • Nazwę ulicy, numer domu, kod pocztowy oraz nazwę miejscowości należy wypełnić jedynie wtedy, gdy adres podany na zaświadczeniu uprawniającym do głosowania jest inny niż Twój adres.
  • Jeżeli samodzielnie postawiłeś / postawiłaś krzyżyk na karcie do głosowania (Stimmzettel), proszę skreślić podaną część zdania mówiącą o pomocy przez osobę drugą: „Als Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers” w dolnej części karty do głosownia. Złóż swój podpis.
  • W przypadku gdy w postawieniu krzyżyka ktoś Ci pomógł, należy skreślić słowo „osobiście” („persönlich”). Pomagająca Ci osoba musi wtedy złożyć swój podpis oraz podać swoje pełne imię i nazwisko oraz adres.
  • Poświadczenie uprawniające do głosowania (Wahlschein) oraz kartę do głosowania (Stimmzettel) należy wysłać drogą pocztową.