Nie masz czasu lub możliwości, aby udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego? Żaden problem! Masz do wyboru dwie możliwości:

  • Pierwsza możliwość: od 16 sierpnia możesz złożyć podanie o korespondencyjne oddanie głosu. W tym celu należy złożyć podanie o zaświadczenie uprawniające do głosowania (Wahlschein).W celu złożenia podania o zaświadczenie uprawniające do głosowania (Wahlschein), należy wypełnić wniosek na odwrotnej stronie Twojego zawiadomienia o wyborach (Wahlbenachrichtigung), podpisać go oraz przesłać pocztą z przyklejonym znaczkiem do Urzędu Dzielnicowego (Bezirksamt). Jego adres znajdziesz na odwrotnej stronie Twojego zawiadomienia o wyborach.  Wniosek o korespondencyjne oddanie głosu można złożyć również przez Internet. By to zrobić, po prostu zeskanuj kod QR znajdujący się na odwrocie Twojego zawiadomienia o wyborach (Wahlbenachrichtigung).
  • Druga możliwość: od 16 sierpnia możesz zagłosować osobiście w swoim lokalu wyborczym. Adres lokalu znajdziesz na odwrotnej stronie Twojego zawiadomienia o wyborach  (Wahlbenachrichtigung). Zabierz ze sobą zawiadomienie o wyborach oraz dowód osobisty lub paszport.

bulb

W ten sposób możesz oddać swój głos również w innym lokalu wyborczym w Twojej dzielnicy. Zabierz ze sobą w dniu wyborów do dowolnego lokalu wyborczego w Twojej dzielnicy zaświadczenie uprawniające do głosowania (Wahlschein)  wraz z pozostałymi dokumentami do głosowania korespondencyjnego.


Jak głosować korespondencyjnie?

  • Dokumenty otrzymasz pocztą.
  • Nazwę ulicy, numer domu, kod pocztowy oraz nazwę miejscowości należy wypełnić jedynie wtedy, gdy adres podany na zaświadczeniu uprawniającym do głosowania (Wahlschein) jest inny niż Twój adres.
  • Jeżeli samodzielnie postawiłaś / postawiłeś krzyżyk na karcie do głosowania (Stimmzettel), podpisz się w dolnej połowie zaświadczenia uprawniającego do głosowania (Wahlschein), pod oświadczeniem zastępującym przysięgę w przypadku głosowania korespondencyjnego (Versicherung an Eides statt zur Briefwahl).
  • W przypadku, gdy w postawieniu krzyżyka pomagała Ci inna osoba, musi ona złożyć na zaświadczeniu uprawniającym do głosowania (Wahlschein) swój podpis oraz podać swoje pełne imię i nazwisko i adres.
  • Włóż wypełnioną kartę do głosowania (Stimmzettel) do niebieskiej koperty i zaklej ją. Następnie włóż zaklejoną niebieską kopertę wraz z podpisanym zaświadczeniem uprawniającym do głosowania (Wahlschein) do czerwonej koperty i zaklej.
  • Zaklejoną czerwoną kopertę wyślij pocztą. Nie potrzebujesz do tego znaczka pocztowego.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.