W każdym parlamencie wybrane do jego składu członkinie i członkowie dzielą się pracą, jako że nie każdy i nie każda może robić wszystko jednocześnie. Z tego względu także w każdym z sejmików samorządowych istnieją frakcje i komisje.

Frakcje

Frakcja złożona jest zazwyczaj z  przedstawicielek i przedstawicieli jednej partii. Tutaj dyskutują oni na temat aktualnych problemów, możliwych rozwiązań oraz szukają porozumienia w sprawie wspólnych politycznych celów. W taki sposób znalezienie kompromisu w poszczególnych frakcjach jest prostsze.

Komisje (Ausschüsse)

W komisjach świadczona jest większość pracy dla sejmików samorządowych. Poszczególne komisje są odpowiedzialne za określone działy tematyczne, jak przykładowo rozwój miasta, integracja lub zdrowie. Radne i radni dzielnicowi sami określają, ile oraz jakie komisje tworzą.

Członkinie i członkowie sejmiku samorządowego zasiadają w komisji jako specjaliści z frakcji. Każda frakcja nominuje jednego lub więcej członków do różnych komisji. Tutaj przygotowywane są decyzje i dyskutowane różne propozycje rozwiązań, które następnie przedstawiane są wszystkim radnym dzielnicowym do głosowania na sesji plenarnej.

Wolontariat

Członkinie i członkowie sejmików samorządowych pracują na zasadach wolontariatu. To oznacza, że regularne posiedzenia oraz przygotowanie na nie mają miejsce w ich czasie wolnym i nie są częścią ich obowiązków zawodowych.

Radne i radni dzielnicowi muszą poświęcić wiele czasu nawypełnianie obowiązków wynikających z ich mandatu. Dlatego otrzymują zwrot poniesionych wydatków. Zaangażowani na zasadzie wolontariatu członkinie i członkowie sejmików otrzymują miesięcznie zwrot wydatków w wysokości 975€. Do tego dochodzą pieniądze otrzymywane za uczestnictwo w posiedzeniach w wysokości 20-31€ za posiedzenie i miesięczny zwrot ryczałtowy za koszty podróży w wysokości 41€.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.