W każdym parlamencie wybrani dzielą się pracą, jako, że nie każdy i nie każda może robić wszystko jednocześnie. Z tego względu także w każdym z sejmików samorządowych (Bezirksverordnetenversammlung, w skrócie BVV ) istnieją frakcje i komisje.

  • Frakcje

Frakcja złożona jest zazwyczaj z posłów i posłanek (Bezirksverordnete) jednej partii. Tutaj dyskutują oni na temat aktualnych problemów, możliwych rozwiązań oraz szukają porozumienia w sprawie wspólnych politycznych celów. W taki sposób znalezienie kompromisu w poszczególnych frakcjach jest prostsze.

  • Komisje (Ausschüsse)

W komisjach świadczona jest większość pracy dla sejmików samorządowych. Poszczególne komisje są odpowiedzialne za określone działy tematyczne, jak przykładowo rozwój miasta, integracja lub zdrowie. Posłowie i posłanki określają sami, ile i jakie komisje tworzą.

  • Wolontariat

Wszyscy członkowie i członkinie sejmików samorządowych pracują wolontariacko. To oznacza, że regularne posiedzenia oraz przygotowanie na nie przebiegają dodatkowo do ich zawodu oraz w ich czasie wolnym.

Członkowie i członkinie sejmików potrzebują wiele czasu aby wypełniać swój mandat. Dlatego otrzymują zwrot poniesionych kosztów (Aufwandsentschädigung). Zaangażowani na zasadzie wolontariatu radcy i radczynie otrzymują miesięcznie zwrot wydatków w wysokości 540 €. Do tego dochodzą pieniądze otrzymywane za uczestnictwo w posiedzeniach, 20-31 € za posiedzenie i kwota ryczałtowa za koszty podróży w wysokości 41 €.