• Sejmik samorządowy (Bezirksverordnetenversammlung, w skrócie BVV) podejmuje decyzje dotyczące danej dzielnicy.
  • Sejmik samorządowy decyduje o projekcie budżetu danej dzielnicy, czyli na co zostaną wydane pieniądze.
  • Po wyborach sejmik samorządowy wybiera członków i członkinie urzędu okręgowego (Bezirksamt), tzn. Pana albo Panią burmistrz oraz czworo radnych miejskich (Stadträte). Zostają oni wybrani przez zwykłą większość i kierują urzędem okręgowym.

Wybór Pana / Pani burmistrz przebiega zazwyczaj poprzez podanie propozycji przez najsilniejszą partię. W celu aby większość członków i członkiń sejmiku samorządowego zgodziła się na jej wybór, najczęsciej wiele z frakcji w sejmiku samorządowym musi dojść do porozumienia w wyborze jednego kandydata / jednej kandydatki.

Radcy i radczynie miejscy wybierani są następnie wg. „Proporcji partii”. To oznacza, że każda z frakcji może zaproponować w zależności od swojej wielkości jednego lub więcej radców / radczyń miejskich. W odróżnieniu do senatu, sejmiki samorządowe są więc reprezentowane przez wiele różnych partii politycznych.

  • Sejmik samorządowy kontroluje urząd dzielnicowy, tj. Pana lub Panią burmistrz, radców i radczynie miejskie. To znaczy, że sejmik samorządowy sprawdza, czy członkowie i członkinie urzędu dzielnicowego dobrze wykonują swoje zadania i działają wg. decyzji sejmiku samorządowego.
  • Poprzez wnioski i polecenia sejmik samorządowy wpływa na pracę urzędu dzielnicowego.

bulb

 

Obywatele i obywatelki mogą indywidualnie kierować swoje prośby i apele dotyczące kwestii swojej dzielnicy do urzędu okręgowego. Ich zgłoszenia są następnie rozpatrywane podczas posiedzenia sejmiku samorządowego.