Sejmik samorządowy (BVV) podejmuje decyzje dotyczące danej dzielnicy.

  • Sejmik obraduje i omawia wszystkie sprawy, które dotyczą dzielnicy. Jeśli BVV chce wdrożyć coś nowego, uchwala wniosek dla dzielnicy. Wniosek ten jest następnie wdrażany przez administrację.
  • Sejmik samorządowy decyduje o projekcie budżetu danej dzielnicy, czyli na co zostaną wydane pieniądze.
  • Po wyborach sejmik samorządowy wybiera członków i członkinie urzędu dzielnicowego (Bezirksamt), tzn. Pana albo Panią burmistrz oraz czworo radnych miejskich. Zostają oni wybrani przez zwykłą większość i kierują urzędem dzielnicowym.

Wybór Pana / Pani burmistrz przebiega zazwyczaj poprzez podanie propozycji przez najsilniejszą partię. Aby większość członków sejmiku samorządowego zgodziła się na jej wybór, najczęściej wiele z frakcji w sejmiku samorządowym musi dojść do porozumienia w wyborze jednego kandydata / jednej kandydatki.

Radne i  radni miejscy wybierani są następnie wg. „proporcji partii”. To oznacza, że każda z frakcji może zaproponować, w zależności od swojej wielkości, jedną, jednego lub więcej radnychmiejskich. W odróżnieniu do senatu, sejmiki samorządowe są więc reprezentowane przez wiele różnych partii politycznych.

  • Sejmik samorządowy kontroluje pracę urzędu dzielnicowego, a wiec Pana lub Panią burmistrz, jak również radne i radnych miejskich. Oznacza to , że sejmik samorządowy sprawdza, czy członkinie i członkowie urzędu dzielnicowego dobrze wykonują swoje zadania oraz stosują się do postanowień sejmiku samorządowego.
  • Poprzez wnioski i polecenia sejmik samorządowy wpływa na pracę urzędu dzielnicowego.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.