• BVV deliberează și discută toate problemele care afectează sectorul. În cazul în care BVV dorește să pună în discuție o anumită problemă, acesta adoptă o moțiune pentru sector. Moțiunea este apoi pusă în aplicare de către administrație. 
  • BVV decide bugetul sectorului, adică pentru ce se cheltuiesc banii în sector. 
  • După alegeri, BVV alege membrii biroului sectorial, adică primarul și patru persoane în consiliu. Acestea sunt alese prin majoritate simplă și conduc biroul sectorial.

Primarul este ales, de obicei, la propunerea celui mai puternic partid. Pentru ca majoritatea consilierilor și consilierelor de circumscripție să fie de acord cu alegerea, mai multe grupuri parlamentare din BVV trebuie, de regulă, să ajungă la un acord asupra unei candidaturi.

Persoanele din consiliu sunt apoi alese în conformitate cu “reprezentarea proporțională a partidelor”. Aceasta înseamnă că fiecare grup parlamentar poate propune una sau mai multe persoane în consiliu, în funcție de mărimea sa. Spre deosebire de Senat, în consiliile sectoriale sunt reprezentate mai multe partide diferite. 

  • BVV controlează primăria de sector, adică primarul și consilierii și consilierele municipiului. Acest lucru înseamnă că BVV verifică dacă membrii primăriei de sector își fac bine treaba pentru circumscripție și acționează în conformitate cu deciziile BVV.
  • Prin moțiuni și recomandări, BVV influențează activitatea primăriei de sector.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.