Sejmik samorządowy jest odpowiedzialny za wszystkie zadania komunalne, które nie mają znaczenia dla całego miasta. Należą do nich:

  • plany zabudowy i krajobrazu: tereny zielone, ruch drogowy, budowa mieszkań,
  • zlecanie zadań prywatnym organizacjom, np. w przypadku organizacji młodzieżowych,
  • kupno lub sprzedaż działek w obrębie danej dzielnicy,
  • wspieranie gospodarki w danej dzielnicy poprzez lokalny marketing i osoby kontaktowe dla przedsiębiorstw w dzielnicy,
  • oferty kulturalne i edukacyjne w najbliższej okolicy, takie jak: teatr, szkoły muzyczne,biblioteki osiedlowe,
  • organizacja urzędu spraw obywatelskich i urzędu dzielnicowego, jak i urzędów ds. opieki społecznej i młodzieży.

Sejmik samorządowy decyduje np. o centrach młodzieżowych, boiskach sportowych i placach zabaw, basenach, drogach rowerowych, jak również o miejscach do grillowania na podmiejskich terenach rekreacyjnych.

Praktycznym przykładem podziału odpowiedzialności w Niemczech jest budowa mieszkań.

Mieszkań w Berlinie jest mało a przez to, że w Berlinie chce mieszkać coraz więcej ludzi, trzeba budować więcej – nie ma co do tego wątpliwości. Ale gdzie mają one powstać, ile mieszkań ma zostać zbudowanych oraz czy ma się budować więcej mieszkań spółdzielczych, własnościowych czy socjalnych, to podlega już dyskusji. Dzielnice opracowują najpierw własne plany zabudowy, a więc również, gdzie, ile i jakie mieszkania mają powstać.

Następnie Senat (od określonej wielkości) sprawdza ich plany budowlane. W przypadku bardzo dużych planów budowlanych, które mają znaczenie dla całego miasta, senat może przejąć odpowiedzialność za takie przedsięwzięcie.