Rada dzielnicowa jest odpowiedzialna za wszystkie zadania komunalne, których znaczenie nie dotyczy całego miasta. Należą do nich:

  • plany zabudowy i krajobrazu: tereny zielone, ruch drogowy, budowa mieszkań,
  • zlecanie zadań prywatnym organizacjom, np. w przypadku organizacji młodzieżowych,
  • kupno lub sprzedaż działek w obrębie danej dzielnicy,
  • wspieranie gospodarki w danej dzielnicy poprzez lokalny marketing i osoby kontaktowe dla przedsiębiorstw w dzielnicy,
  • oferty kulturalne i edukacyjne w najbliższej okolicy, takie jak: teatr, szkoły muzyczne, biblioteki osiedlowe,
  • organizacja urzędu spraw obywatelskich i urzędu dzielnicowego, jak również urzędów ds. opieki społecznej i młodzieży.

Sejmik samorządowy decyduje np.: o centrach młodzieżowych, boiskach sportowych i placach zabaw, basenach, drogach rowerowych, jak również o miejscach do grillowania namiejskich terenach rekreacyjnych.

Praktycznym przykładem podziału kompetencji w Niemczech jest budowa mieszkań.

Mieszkań w Berlinie jest mało a ze względu na fakt, że w Berlinie chce mieszkać coraz więcej ludzi, trzeba budować ich więcej – nie ma co do tego wątpliwości. Ale to, gdzie mają one powstać, ile mieszkań ma zostać zbudowanych oraz to czy ma być budowanychwięcej mieszkań spółdzielczych, własnościowych czy socjalnych, to już są kwestie dyskusyjne. Dzielnice opracowują własne plany zabudowy, a więc również to, gdzie, ile i jakie mieszkania mają powstać.

Następnie Senat sprawdza (od określonej wielkości) te plany przedsięwzięć budowlanych. W przypadku bardzo dużych planów budowlanych, które mają znaczenie dla całego miasta, senat może przejąć odpowiedzialność za takie przedsięwzięcie.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.