Podczas wyborów polityczki i politycy zmuszeni są do przejęcia odpowiedzialności za swoje działania: w przypadku, gdy wyborcy i wyborczynie nie są (bądź przestają być) zadowoleni z ich pracy, muszą oni liczyć się z tym, że nie zostaną ponownie wybrani. Dotyczy to również partii w opozycji.

Podczas wyborów szanse mają również nowe partie. Muszą one jedynie otrzymać wystarczająco duże poparcie. Często wnoszą one nowe tematy i pomysły do wspólnej dyskusji.


bulbFinansowanie partii politycznych

Partie muszą finansować w jakiś sposób swoją kampanię wyborczą i pracę pomiędzy wyborami. Poza składkami członkowskimi i darowiznami, ważnym źródłem wpływów jest również finansowanie ze strony państwa. To ile pieniędzy otrzyma dana partia od kraju związkowego Berlin, uzależnione jest przede wszystkim od ilości głosów, jakie dana partia uzyskała podczas wyborów. Dlatego oddając głos na wybraną partię, wyborczynie i wyborcy wspierają ją również finansowo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.