Pojedyńcze wybory nie czynią demokracji. Demokracja naprawdę ożywa tylko wtedy, gdy obywatele uczestniczą w niej również pomiędzy datami kolejnych wyborów. Możliwości są tak różnorodne, że każda i każdy może wnieść swój wkład:

  • wszyscy w wybranej przez Ciebie partii,
  • młodzi w samorządach uczniowskich i studenckich,
  • rodzice w komitetach i komisjach rodzicielskich,
  • osoby zatrudnione w związkach zawodowych, radach zakładowych i radach przedstawicieli pracowników służby publicznej,
  • osoby starsze w radach i komitetach seniorów,
  • „świadomi spraw dzielnicowych” („Kiezbewusste“), którym leży na sercu dobro dzielnicy, osoby zaangażowane w komitetach osiedlowych lub jako obywatelscy deputowani,
  • „myślący inaczej” („Andersdenkende“), którym leży na sercu określony temat, w inicjatywach obywatelskich albo innych wspólnotach interesów,
  • lub bezpośrednio poprzez zaaganżowanie obywatelskie w dzielnicach oraz poprzez ogólnoberlińskie petycje, plebiscyty, referenda i społeczne inicjatywy ustawodawcze.

W ten sposób możesz także pomiędzy wyborami wpływać na politykę i na Berlin, jak i kreować Twoją dzielnicę i nasze wspólne życie.  

Nie powierzaj polityki jedynie politykom i polityczkom – zaangażuj się!

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.