Pojedyncze wybory to jeszcze nie demokracja. Demokracja działa dobrze dopiero wtedy, kiedy obywatele i obywatelki angażują się także pomiędzy wyborami. Możliwości są tak różnorodne, że każdy i każda może coś wnieść:

  • wszyscy w wybranej przez Ciebie partii,
  • młodzi w reprezentacji uczniowskiej i studenckiej,
  • rodzice w komitetach i komisjach rodzicielskich,
  • osoby zatrudnione w związkach zawodowych, radach zakładowych i radach przedstawicieli pracowników służby publicznej,
  • osoby starsze w radach i komitetach seniorów,
  • „świadomi spraw dzielnicowych”, którym leży na sercu dobro dzielnicy (Bezirk), w komitetach osiedlowych lub jako obywatelscy deputowani,
  • „myślący inaczej”, którym leży na sercu określony temat, w inicjatywach obywatelskich albo innych wspólnotach interesów,
  • lub bezpośrednio przez udział obywatelski w dzielnicach i ogólnoberlińskie petycje, społeczne decyzje i inicjatywy ustawodawcze.

W taki sposób możesz także pomiędzy wyborami wpływać na politykę i sam Berlin, jak i kreować Twoją dzielnicę (Bezirk) i nasze wspólne życie.

Nie powierzaj polityki jedynie politykom i polityczkom – Zaangażuj się!