Берлин гласува на 12 февруари 2023 г. – гласувай и ти!

На 12 февруари 2023 г. имаш възможността да помогнеш да се определи кой ще бъде отговорен за политиката в твоя район през следващите години. 

На този ден можеш да гласуваш за представител*ките на твоя общински парламент (Bezirksverordnetenversammlung, съкратено BVV). Можеш да гласуваш в избирателна секция или по пощата. Как да гласуваш, за какво точно става въпрос и защо си струва да гласуваш, можеш да научиш тук. 

Какво се избира?

Какво се избира?

Във всяка от дванадесетте общини на Берлин има общински парламент (BVV). Той носи съвместна отговорност за самоуправлението на общините.  Много...

Read More
Кой може да гласува за BVV?

Кой може да гласува за BVV?

Имаш право да гласуваш за общинския парламент (BVV) в твоя район, ако:   си  гражданин на държава членка на Европейския съюз,  ...

Read More
Кога, как и къде се избира BVV?

Кога, как и къде се избира BVV?

Изборите ще се проведат на 26 септември 2021 г. от 8 до 18 ч. във всички райони на Берлин. Ще...

Read More
Не си в Берлин в деня на изборите?

Не си в Берлин в деня на изборите?

Нямаш време в деня на изборите или не можеш да отидеш до избирателната секция? Няма проблем! В този случай имаш...

Read More
Кой се избира за член на BVV? 

Кой се избира за член на BVV? 

Избират се 55 общински съветници и съветнички. Те са предимно членове на партии и сдружения на избирател*ки (Wählergemeinschaft). В изборите...

Read More
Как работят спечелилите на изборите? 

Как работят спечелилите на изборите? 

Във всеки парламент избраните лица си разпределят работата, тъй като не всеки може да върши всичко едновременно. Поради това във...

Read More
С какво се занимава BVV?

С какво се занимава BVV?

Общинският парламент (BVV) препоръчва и дискутира всички въпроси, които засягат конкретната община. Ако той желае да изпълни конкретно искане, прави...

Read More
Какви решения взима BVV ?

Какви решения взима BVV ?

Общинският парламент (BVV) отговаря за всички общински задачи, които не са от значение за целия град. Те включват: планове за...

Read More
Защо моето мнение има значение за Берлин?

Защо моето мнение има значение за Берлин?

На политиците се търси отговорност по време на избори: ако избирател*ките (вече) не са доволни от правителството, то трябва да...

Read More
А в периода между изборите?

А в периода между изборите?

Едни избори не правят демокрация. Демокрацията е истински жива, само когато граждан*ките са активни и между избори. Възможностите са толкова...

Read More