• Общинският парламент (BVV) препоръчва и дискутира всички въпроси, които засягат конкретната община. Ако той желае да изпълни конкретно искане, прави заявление за дадената община. След това предложението се изпълнява от администрацията. 
  • Общинският парламент взема решения относно бюджета, т.е. за какво се харчат парите в общината. 
  • След изборите общинският парламент избира членовете на общинската служба, т.е. кмета или кметицата и четирите общински съветници или съветнички. Те се избират с обикновено мнозинство и управляват районния офис (Bezirksamt).

Кметът или кметицата обикновено се избират по предложение на най-силната партия. За да може мнозинството от общинските съветнички и съветници да се съгласи с избора, обикновено няколко парламентарни групи в общинския парламент трябва да се споразумеят за един/ една кандидат*ка.  

След това общинските съветнички и съветници се избират по принципа на “пропорционалното представителство на партиите” (Parteienproporz). Това означава, че всяка парламентарна група може да предложи един/ една или повече общински съветници/ съветнички в зависимост от числеността си. За разлика от Сената в областните съвети са представени много различни партии.

  • BVV контролира общинската служба, т.е. кмета/ кметицата и общинските съветници/ съветнички. Това означава, че общинският парламент проверява дали членовете на общинската служба вършат добре работата си за общината и дали действат в съответствие с решенията му. 
  • Чрез предложения и препоръки BVV оказва влияние върху работата на общинската служба.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.