Нямаш време в деня на изборите или не можеш да отидеш до избирателната секция? Няма проблем! В този случай имаш две възможности: 

  • Първо: подай навреме заявление за гласуване по пощата (Briefwahl). За целта сканирай QR кода на гърба на уведомлението за изборите (Wahlbenachrichtigung). Можеш да подадеш онлайн заявление за гласуване по пощата най-късно до 7 февруари. От 8 февруари можеш да подадеш заявление в избирателната служба на твоя район (Wahlamt). 
  • Второ: можеш да гласуваш лично в секция за гласуване по пощата (Briefwahlstelle) в твоя район. Адресът е посочен в уведомлението за изборите. Вземи със себе си уведомлението за изборите и личната си карта или паспорт.  
bulbВъзможно е да гласуваш в друга избирателна секция в твоя район. В този случай, моля, занеси удостоверението си за гласуване (Wahlschein) заедно с документите за гласуване по пощата в предпочетената от теб избирателна секция в деня на изборите.

Процедура за гласуване по пощата:  

  • Ще получиш документите по пощата.
  • Трябва да попълниш името и номера на улицата си, пощенския код и града само ако адресът ти е различен от този, вписан в горната част на удостоверението за гласуване (Wahlschein).
  • Ако сам/а си поставил/а кръстче върху бюлетината, моля, подпиши декларацията за достоверност на данните (Versicherung an Eides statt), необходима за гласуването по пощата. Декларацията се намира в долната половина на удостовернието ти за гласуване (Wahlschein).
  • Ако някой ти е помогнал да поставиш кръстчето, лицето, което ти е помогнало, трябва да подпише удостовернието за гласуване (Wahlschein) и да попълни пълното си име и адрес.
  • Постави попълнената бюлетина (Stimmzettel) в синия плик, предвиден за бюлетината и го залепи. Пъхни затворения син плик, заедно с попълненото удостоверние за гласуване (Wahlschein) в червения плик за гласуване и също го залепи.
  • Изпрати удостовернието за гласуване (Wahlschein) и бюлетината (Stimmzettel) по пощата. Пощенска марка не е необходима.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.