Нямаш време в деня на изборите или не можеш да отидеш до избирателната секция? Няма проблем! В този случай имаш две възможности:

  • Първо: подай навреме заявление за гласуване по пощата (Briefwahl) от 16 август 2021 г. За целта трябва да подадеш заявление за удостоверение за гласуване (Wahlschein). Попълни заявлението на гърба на уведомлението за изборите (Wahlbenachrichtigung), подпиши го и го изпрати по пощата в пощенски плик с марка до общинската служба (Bezirksamt). Адресът се намира на гърба на уведомлението за изборите. Можеш също така да подадеш заявление за гласуване по пощата онлайн. За целта просто сканирай QR-кода на гърба на уведомлението за изборите.
  • Второ: от 16 август 2021 г. можеш да гласуваш лично в избирателната секция в твоя район. Адресът е посочен в уведомлението за изборите. Вземи със себе си уведомлението за изборите и личната си карта или паспорт. 
bulbВъзможно е да гласуваш в друга избирателна секция в твоя район. В този случай, моля, занеси удостоверението си за гласуване (Wahlschein) заедно с документите за гласуване по пощата в предпочетената от теб избирателна секция в деня на изборите.

Процедура за гласуване по пощата:  

  • Ще получиш документите по пощата.
  • Трябва да попълниш името и номера на улицата си, пощенския код и града само ако адресът ти е различен от този, вписан в горната част на удостоверението за гласуване (Wahlschein).
  • Ако сам/а си поставил/а кръстче върху бюлетината, моля, подпиши декларацията за достоверност на данните (Versicherung an Eides statt), необходима за гласуването по пощата. Декларацията се намира в долната половина на удостовернието ти за гласуване (Wahlschein).
  • Ако някой ти е помогнал да поставиш кръстчето, лицето, което ти е помогнало, трябва да подпише удостовернието за гласуване (Wahlschein) и да попълни пълното си име и адрес.
  • Постави попълнената бюлетина (Stimmzettel) в синия плик, предвиден за бюлетината и го залепи. Пъхни затворения син плик, заедно с попълненото удостоверние за гласуване (Wahlschein) в червения плик за гласуване и също го залепи.
  • Изпрати удостовернието за гласуване (Wahlschein) и бюлетината (Stimmzettel) по пощата. Пощенска марка не е необходима.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.