• Изборите ще се проведат на 26 септември 2021 г. от 8 до 18 ч. във всички райони на Берлин.
  • Ще получиш известие за изборите по пощата на адреса, на който си регистриран/а в Берлин. Уведомлението за изборите (Wahlbenachrichtigung) ще получиш между 16 август и 5 септември. Ако не си получил/а уведомление за изборите до 28 август, отиди в районната избирателна служба в кметството преди 5 септември и попитай. Всички крайни срокове можеш да намериш тук.
  • Номерът и адресът на избирателната секция са посочени в уведомлението за изборите.
  • За изборите за общински парламент можеш да отидеш до друга избирателна секция в твоя район. За целта обаче трябва да подадеш заявление за удостоверение за гласуване (Wahlschein) (вж. Не си в Берлин в деня на изборите?). 
  • Трябва да носиш със себе си официален документ за самоличност (лична карта, паспорт).
  • В избирателната секция ще получиш оранжева бюлетина. Върху бюлетината можеш да поставиш само едно кръстче.

Повторни избори на 12 февруари 2023 г. 

Изборите на 12 февруари 2023 г. са повторни.   

Първоначално общинските парламенти – BVV (и Камарата на представител*ките – Abgeordnetenhaus) бяха избрани на 26 септември 2021 г. Тези избори бяха обявени за невалидни заради грешки при провеждането им. Поради това изборите трябва да бъдат повторени.   

Законодателният период обаче не започва отначало. Това означава, че следващите редовни избори ще се проведат пет години след първоначалната дата, т.е. през есента на 2026 г.  

Партиите и сдруженията на избирателите (вж. Кой се избира за член на BVV?) издигат същите списъци с кандидати за изборите, както на 26 септември 2021 г. Само кандидатите, които оттогава са преместили местоживеенето си или са починали, се заменят с със следващия кандидат всписъка.  

This entry was posted in . Bookmark the permalink.