Избират се 55 общински съветници и съветнички. Те са предимно членове на партии и сдружения на избирател*ки (Wählergemeinschaft). В изборите за общински парламент (BVV) не могат да участват отделни кандидат*ки. Партиите и сдруженията на гласоподаващите трябва предварително да изготвят списъци с кандидат*ки. Следователно можеш да гласуваш само за една партия или една избирателна общност. 

Според броя на гласовете, които е получила дадена партия или избирателна общност, се определят получените от нея места в общинския парламент. Кои партийни кандидат*ки ще получат място в BVV зависи от реда им в списъка на кандидат*ките. 

За да влязат в BVV, партиите и избирателните общности трябва да получат поне 3% от подадените гласове.

bulbИзбирателната общност представлява специфични, предимно местни политически проблеми на изборите, без да е партия. Избирателните общности често възникват в резултат на граждански инициативи.  
This entry was posted in . Bookmark the permalink.