Във всеки парламент избраните лица си разпределят работата, тъй като не всеки може да върши всичко едновременно. Поради това във всеки общински парламент (BVV) има парламентарни групи и комисии. 

Парламентарни групи  

Парламентарната група обикновено се формира от депутат*ки от една и съща партия. Тук те обсъждат текущите проблеми, възможните решения и се договарят за общи политически цели. Това улеснява намирането на компромис между различните парламентарни групи. 

Комисии 

По-голямата част от работата за BVV се извършва в комисиите. Всяка от комисиите отговаря за конкретни теми, като например градско развитие, интеграция или здравеопазване. Депутат*ките сами решават колко и какви комисии да сформират. 

Депутат*ките участват в комисията като специалист*ки от парламентарните групи. Всяка парламентарна група номинира един или повече членове на различните комисии. Тук се подготвят решения и се обсъждат различните предложения за решения, които след това се представят на всички депутат*ки за гласуване на пленарната сесия. 

Доброволческа длъжност  

Всички общински съветнички и съветници са на доброволни начала. Това означава, че те присъстват на редовните срещи и се подготвят за тях в свободното си време, в допълнение към платената си работа.  

Общинските съветнички и съветници трябва да отделят много време, за да изпълнят мандата си. За тази цел всички те получават компенсация за усилията си (Aufwandsentschädigung). Общинските съветнички и съветници на доброволни начала получават месечна компенсация в размер на 975 евро. Освен това те получават надбавка за присъствие в размер от 20 до 31 евро на среща и месечна надбавка за пътуване в размер на 41 евро.  

This entry was posted in . Bookmark the permalink.