Общинският парламент (BVV) отговаря за всички общински задачи, които не са от значение за целия град. Те включват:

  • планове за развитие и ландшафт: зелени площи, пътно движение, жилища;
  • прехвърляне на задачи на частни организации, например младежки центрове;
  • покупката или продажбата на земя в района;
  • икономическо развитие на общината, т.е. маркетинг на местоположението и лица за контакт за фирмите в общината.
  • културни и образователни услуги в близост до дома, като театри, музикални училища или градски библиотеки;
  • организацията на службите за защита на граждан*ките и обществения ред, както и на службите за младежта и социалните грижи.

BVV решава например относно младежки центрове, спортни и детски площадки, плувни басейни, велоалеи или дори барбекюта в местната зона за отдих.

Практически пример за разпределението на отговорностите в Германия: жилищно строителство.

Жилищата в Берлин са недостатъчни и тъй като все повече хора искат да живеят в столицата, трябва да се строят повече жилища – това е безспорно. Но къде да се строи и колко, и дали да се строят повече жилища за отдаване под наем, за покупко-продажба или повече социални жилища е спорно. Общините сами определят плановете си за развитие, т.е. къде, колко и какви апартаменти ще бъдат построени. Сенатът разглежда проектите за строителство над определен размер. Много големи строителни проекти, които са важни за целия град, могат да бъдат поети от Сената.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.