Бюлетина (Stimmzettel): документ, съдържащ списък на всички кандидат*ки, участващи
в изборите. Гласоподаващите гласуват с тази бюлетина и решават за кой или коя кандидат*ка
да гласуват. 

Камара на представител*ките (Abgeordnetenhaus): парламент на Берлин. Берлин е град и в същото време
федерална провинция. 

Община (Bezirk): район на Берлин със собствена администрация.  

Общинска служба (Bezirksamt): политическа администрация на района, ръководена от кмет*ица.  

Общински съветници/ съветнички (Bezirksverordnete): членове на общинското събрание и
следователно избрани депутат*ки в дадена община. 

Общински парламент (Bezirksverordnetenversammlung, BVV): парламент на общината.  

Уведомление за избори (Wahlbenachrichtigung): писмо с най-необходимата информация за
изборите (дата, избирателна секция); получава се по пощата.  

Удостоверение за гласуване (Wahlschein): документ, необходим за гласуване по пощата.
Той удостоверява правото ти да гласуваш на изборите.