Едни избори не правят демокрация. Демокрацията е истински жива, само когато граждан*ките са активни и между избори. Възможностите са толкова разнообразни, че всички могат да дадат своя принос:

  • всички в партията по техен избор,
  • млади хора в ученическите и студентските съвети,
  • родители в родителски съвети и комитети,
  • работници/ работнички в синдикати, работнически съвети и съвети на служителите,
  • по-възрастните хора в съветите и представителствата за по-възрастни,
  • хора, които „пламтят за квартала си“, в общинските съвети или като представител*ки на граждан*ките,
  • „инакомислещите“, за които определена тема е от особена важност, в граждански инициативи или други групи по интереси,
  • или пряко чрез участието на граждан*ките в общините и чрез петиции, подписки и референдуми на територията на Берлин.

По този начин можеш да влияеш на политиката между изборите и да участваш в планирането на съжителството ни в Берлин. 

Не оставяй политиката само на политиците – включи се и ти!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.