На политиците се търси отговорност по време на избори: ако избирател*ките (вече) не са доволни от правителството, то трябва да очаква, че няма да бъде преизбрано. Това се отнася и за партиите в опозиция.

На изборите новите партии също имат шанс. Просто трябва да намерят достатъчно подкрепа. Те често внасят нови въпроси и идеи в дискусията.

bulbФинансиране на партията 

Партиите трябва да финансират предизборните си кампании и работата си между изборите. Освен членския внос и даренията, държавното партийно финансиране е важен източник на приходи. Размерът на средствата, които дадена партия получава от провинция Берлин, зависи по-специално от гласовете, които е получила на изборите. Ето защо избирател*ките подкрепят партията включително финансово, когато дават гласа си за нея. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.