Bezirk: część miasta Berlina posiadająca własny samorząd.

Bezirksamt: administracja polityczna, którą zarządza Pan lub Pani burmistrz.

Bezirksverordnetenversammlung (BVV): Parlament danej dzielnicy.

Bezirksverordnete: parlamentarzyści danej dzielnicy.

Wahlbenachrichtigung: List zawierający najważniejsze informacje dotyczące wyborów (Data, lokal wyborczy), który otrzymuje się drogą pocztową.

Stimmzettel: Kartka papieru zawierająca listę wszystkich kandydatów i kandydatek podlegających wyborowi. Wyborcy i wyborczynie zaznaczają na tej kartce, na kogo się decydują.

Wahlschein: Dokument, który jest wymagany w przypadku wyborów drogą listowną. Jest potwierdzeniem, że masz prawo uczestniczenia w wyborach.

Abgeordnetenhaus: Parlament Berlina (Berlin jest zarówno miastem, jak i krajem związkowym).